ابزار بیمه، ابزار دیجیتال شما برای فروش بیمه

بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانوادهبیمه های تکمیلی

با ابزار بیمه محدودیتی در زمینه خرید بیمه درمان تکمیلی برای شرکت های کوچک و متوسط نخواهد بود.

کارگزاری رسمی بیمه مرکزی، به کد و با نام ابزار بیمه، برای نخستین بار در کشور با همکاری شرکت بیمه تعاون، امکان صدور بیمه درمان تکمیلی برای شرکت های زیر 20 نفر را فراهم نموده است. دراین قسمت مدیران محترم اداری می توانند با انتخاب شرکت بیمه ای که تمایل به انعقاد قرارداد درمان دارند، از مزایای بیمه درمان تکمیلی برای پرسنل خود استفاده نمایند.

در این قسمت مدیران محترم اداری می توانند با انتخاب طرح مورد نظر خود در بین 5 طرح منتخب، و سفارش آنلاین آن از خدمات بیمه تکمیلی استفاده نمایند.


بیمه گروهی بیمه تعاون درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی تعاون

  • مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط
  • حداقل تعداد افراد تحت پوشش 20 نفر
  • پشتیبانی ، ارسال مدارک و صدور معرفی نامه

جزئیات طرح »


چرا بیمه درمان تکمیلی ؟

امرزوه با افزایش روز افزون هزینه های درمانی، اهمیت داشتن بیمه درمان تکمیلی بیشتر از گذشته بر همگان ثابت شده است. به طور کلی می توان گفت که بیمه درمان تکمیلی در هنگام نیاز به بستری در بیمارستان و یا اعمال جراحی نقش خود را ایفا می کند. شاید تامین هزینه های مربوط به ویزیت، دارو و یا اقدامات پاراکلینیکی برای همه افراد دشوار نباشد ولی تصور نمایید پزشک پس از انجام معاینه و اقدامات تشخیصی توصیه نماید که سریعا فرد، خود را برای بستری و یا انجام عمل جراحی آماده نماید.
دراین حالت افراد علاوه بر تحمل استرس ،انجام عمل جراحی به تامین هزینه های سنگین آن نیز می اندیشند.
درست در همین جاست که ارزش حمایتی بیمه درمان تکمیلی در ایجاد آرامش در فردبیمار خود را نمایان می سازد، و بیمه شده با اطمینان حاصل از تامین هزینه های خود تنها به انجام روند درمانی خود می پردازد.بیمه درمان تکمیلی